Virksomheder & organisationer

Derfor er det vigtigt at forebygge og løse konflikter på arbejdspladsen

Konflikter er udbredte på danske arbejdspladser, og når de får lov til at eskalere og blive langvarige og personlige, så kan de have omfattende negative effekter på medarbejdernes trivsel.

Vidste du at 41,1% af danske lønmodtagere i 2020 havde været involveret i skænderier eller konflikter indenfor de sidste 12 måneder? Heraf var de fleste konflikter (66,4%) med en kollega.

Mens faglige uenigheder ikke har entydigt skadelige effekter, så kan mere alvorlige, personlige konflikter på arbejdspladsen føre til stress, udbrændthed, depressive symptomer og sygefravær.

Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE, 2021)

"Få viden & rådgivning om konflikter
& konflikthåndtering på arbejdspladsen"

"Jeg kan hjælpe jer med at fremme tryghed
& trivsel
på jeres arbejdsplads
& til at nå jeres målsætninger om socialt ansvar
og et godt arbejdsmiljø"

Ydelser

Nedenfor kan du se nogle eksempler på ydelser - men listen er ikke udtømmende.

Et forløb hos mig starter med en samtale om jeres tanker, ønsker og behov.

Konfliktmægling er dybest set en dialog mellem to eller flere parter i en konflikt.

Som mægler er jeg upartisk, og det er min rolle at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor parterne får mulighed for at sætte ord på - og lytte til - hvordan de hver især oplever konflikten og er blevet ramt af den. Den første del af mæglingen er tilbageskuende og med vægt på den såkaldte ”dialogfase”. Herefter fortsætter vi med en brainstorm om fremadrettede løsningsmuligheder og til sidst en aftalefase. 

Et mæglingsforløb indledes typisk med en eller to individuelle afklarende samtaler med hver part. Herefter gennemføres én til tre mæglingsmøder, hver af tre timers varighed og med indlagte pauser undervejs.

Mæglingens faser

  1. Mæglerens åbning
  2. Dialogfase
  3. Ny dagsorden – fokus på fremtiden
  4. Brainstorm om løsningsmuligheder
  5. Parterne forhandler om løsninger
  6. Aftalefase

Individuelle afklarende samtaleforløb består typisk af én til to samtaler á to timer med medarbejdere, som er en del af en konflikt, eller som på en eller anden måde føler sig ramt af den. Formålet er at undersøge konflikten fra forskellige vinkler og at tale om de videre handlemuligheder. Der er tale om 1:1 samtaler, som er fortrolige og selvfølgelig frivillige.

Individuel supervision kan også anvendes løbende til at forebygge og håndtere spændinger, før de eskalerer og bliver personlige og langvarige.

Som virksomhed har I mulighed for at indgå en fast firmaaftale eller at købe et ”klippekort”, som kan bruges løbende, efter behov.

Ledelsesrådgivning eller ledersparring kan bl.a. foregå som opfølgning på et mæglingsforløb. Rådgivningen kan f.eks. handle om konfliktårsager og fremadrettede strategier til at undersøge, forebygge og håndtere konflikter på arbejdspladsen.

Jeg tilpasser formidlingsopgaverne efter jeres behov, men et par eksempler på populære temaer kunne være:

  • En temadag eller inspirationsoplæg om mulige årsager til konflikter på arbejdspladsen – og afledte læringspunkter om forebyggelse

Konfliktmægling

Afklarende samtaleforløb

Coaching & ledelsesrådgivning

Kurser, temadage & inspirationsoplæg