Privatpersoner & boligforeninger

Nabokonflikter, familiestridigheder & brudte relationer

Konflikter kan være ubehagelige og ødelæggende for både de involverede parter og deres nærmeste. Men de indeholder også muligheder – og hvis man tør ”gå ind i konflikten” kan det føre til personlig læring og nogle gange til relationer, som er dybere og mere autentiske end før konflikten startede.

Ydelser

Individuelle samtaleforløb består typisk af én til to afklarende samtaler á to timer med parterne i en konflikt. Formålet er at undersøge konflikten fra forskellige vinkler og at tale om mulige løsninger. Der er tale om 1:1 samtaler, som er fortrolige og selvfølgelig frivillige.

Individuelle samtaler kan være relevante, hvis den ene eller flere parter ikke ønsker – eller ikke føler sig klar – til at møde modparten. Nogle gange bliver de afsættet for et egentligt mæglingsforløb.

Konfliktmægling er dybest set en dialog mellem to eller flere parter i en konflikt.

Som mægler er jeg upartisk, og det er min rolle at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor parterne får mulighed for at sætte ord på - og lytte til - hvordan de hver især oplever konflikten og er blevet ramt af den. Den første halvdel af mæglingen er tilbageskuende og kaldes ”dialogfasen”. Herefter fortsætter vi med en brainstorm om fremadrettede løsningsmuligheder og til sidst en aftalefase.

Et mæglingsforløb indledes typisk med en eller to individuelle afklarende samtaler med hver part. Herefter gennemføres én til tre mæglingsmøder, hver af tre timers varighed og med indlagte pauser undervejs.

Mæglingens faser

  1. Mæglerens åbning
  2. Dialogfase
  3. Ny dagsorden – fokus på fremtiden
  4. Brainstorm om løsningsmuligheder
  5. Parterne forhandler om løsninger
  6. Aftalefase

Afklarende samtaleforløb

Konfliktmægling