Aktører på det sociale område

Konflikthåndtering & tryghedsskabelse i institutioner, organisationer & foreninger der arbejder med mennesker i udsatte livssituationer

Arbejdet med mennesker i udsatte livssituationer er krævende og kan skabe spændinger, både i den enkelte fagperson og mellem fagpersoner og de borgere, som vi forsøger at hjælpe. Nogle gange kan det sågar føre til konflikter blandt kollegaer på arbejdspladsen.

Jeg kan støtte din arbejdsplads til at forebygge og håndtere disse spændinger løbende, og jeg kan give jer redskaber til at øge sikkerheden og trygheden for både medarbejdere og borgere.

Ydelser

Her kan du læse om nogle udvalgte ydelser. Ring gerne for en snak om, hvad I specifikt har brug for

Individuel supervision har til formål løbende at forebygge og håndtere de konflikter, vi som fagpersoner uundgåeligt vil opleve i mødet med mennesker i udsatte livssituationer. Det kan være spændinger i os selv, mellem fagperson og borger eller indbyrdes mellem fagpersoner.

Supervisionen handler om at bruge forskellige konfliktfaglige redskaber til at forebygge spændinger på et tidligt stadie eller til at undersøge og håndtere eskalerede konflikter.

Et supervisionsmøde varer to timer, og I har mulighed for at lave en fast firmaaftale eller købe et ”klippekort”, som kan bruges løbende, efter behov.

Jeg tilbyder sikkerhedsfaglig rådgivning med afsæt i specifikke bekymringer eller konkrete problematikker, som I ønsker at få belyst og blive bedre til at håndtere.

Derudover udfører jeg risikovurderinger for din institution og tilbyder på baggrund heraf rådgivning om jeres muligheder for at øge sikkerheden og trygheden for både ansatte og borgere.

Jeg bygger min rådgivning på følgende principper:

  1. Grundige risikovurderinger eller udredninger er en forudsætning for effektive og balancerede sikkerhedsløsninger
  2. Mine anbefalinger og opmærksomhedspunkter skal være konkrete og specifikt tilpasseret jeres forhold
  3. Jeg tilstræber at sikkerhedstiltag er så diskrete som muligt. De skal fylde mindst muligt i både fagpersoner og borgeres hverdag og skal stå i baggrunden af det socialfaglige arbejde, ikke omvendt.
  4. Konfliktdæmpende tiltag er et centralt element i god sikkerhedsskabelse.

Temadage, workshops og inspirationsoplæg tilpasses jeres behov. Et par eksempler kunne dog være:

  • ”Forstå jeres konflikter og forebyg magtanvendelse”. Et træningsforløb med fokus på at udrede og håndtere konflikter og yde konstruktiv kollegial støtte i en krævende hverdag
  • Workshop om risikovurdering, og om at benytte risikovurderingen som afsæt for konkrete, effektive og balancerede sikkerhedstiltag.
  • Temadag om at være ”konfliktmægler for en dag”.

Jeg tilbyder også skræddersyede uddannelsesforløb og introforløb for nye medarbejdere. Det kunne eksempelvis være et todages kursus for fagpersoner:

  • Dag 1: Om risikovurdering og sikkerhedsskabelse for medarbejdere
  • Dag 2: Om samtaleteknikker og værktøjer konfliktforståelse og konfliktløsning

Konfliktfaglig coaching

Kurser, temadage & inspirationsoplæg