Tag konfliktvejlederkasketten på

- & hjælp dine kollegaer til konstruktiv konflikthåndtering

På en temadag eller ”mini-konfliktvejlederuddannelse” får du konfliktfaglige redskaber og samtaletræning, der klæder dig på til selv at tage konfliktvejleder-kasketten på og støtte dine kollegaer til at håndtere uenigheder og konflikter konstruktivt.

Måske er du leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, eller måske er du bare den i afdelingen eller teamet, der ofte tager den sociale rolle på dig.

Vi tager afsæt i den ”refleksive model” for konfliktløsning og laver forskellige øvelser, hvor vi træner forskellige redskaber til at undersøge konflikten og skabe et trygt og fortroligt rum til en 1:1 samtale med en kollega, som er tynget af en konflikt.

”Konflikter kan være smertefulde & forbundet med
stor usikkerhed. Men de er også helt naturlige,
hvis du tør gå på opdagelse i konflikten,
kan du lære meget om både dig selv & dine omgivelser
”.