Referencer

Juni 2022

Jens Hyldahl

Underviser & mægler ved Center for konfliktløsning. Cand.mag i psykologi & pædagogik

"Jeg har haft fornøjelsen af at være underviser for Jesper på konfliktmægleruddannelsen og uddannelsen i mægling i grupper og organisationer ved Center for konfliktløsning.

Jeg vil beskrive Jesper som en empatisk og kompetent konfliktmægler, der er i stand til at skabe et tillidsfuldt og upartisk mæglingsrum, hvor du vil opleve, at dine behov bliver mødt og anerkendt på en respektfuld måde.

Jespers evner som mægler er givende for at genetablere kontakten og skabe retfærdighed med fokus på at støtte handlingskraft og potentiale for relationen og et konstruktivt samarbejde".

Juni 2022

Karen Vestergaard

Koordinator & ansvarlig for konfliktmæglingstilbuddet i KFUM´s Sociale Arbejde

"KFUM´s Sociale Arbejdes konfliktmæglingstilbud er akkrediteret af Rådgivningsdanmark og støttet af projektmidler fra Augustinusfonden og Socialministeriet med henblik på at hjælpe mennesker i udsatte livssituationer ud af opslidende konflikter, der begrænser livskvaliteten for de involverede.

Jesper har været aktiv mægler i konfliktmæglingstilbuddet siden januar 2020. Han er rolig, behagelig, og yderst empatisk. Han udviser overskud og stærk faglighed og går til opgaverne med seriøsitet og åbenhed. Jesper møder alle typer af borgere, som de er. Og de borgere, der har deltaget i mæglinger med Jesper, har alle givet udtryk for, at de har følt sig set og hørt og behandlet med en høj grad af respekt og upartiskhed.

Jesper har siden tiltrædelsen både været en aktiv, dygtig og vellidt mægler, og han er en rigtig god medspiller i udviklingsarbejdet, hvor han gerne byder ind med egne erfaringer og dilemmaer i det faglige netværk og bidrager til den gode og lærerige dialog, som kendetegner vores tilbud og mæglernetværket.

Vi er taknemmelige for at have Jesper med som en del af mæglerteamet".

Juli 2022

Niels Kjeldsen-Kragh

Pensioneret praktiserende speciallæge i psykiatri

"Jeg har kendt Jesper i 3 år. Vores kontakt blev etableret og udbygget i kraft af 2 forhold:

1) Jespers åbenlys stærke kontaktevne. 

2) Vores fælles interesse for den menneskelige psyke.

Jesper besidder en åbenhed og et nærvær, der rækker ud over det sædvanlige. I samvær med andre er han koncentreret, lyttende og empatisk.

Jesper har udpræget situationsfornemmelse og har let ved at leve sig ind i andre mennesker. Han har tæft og “næse” for de følelsesmæssige fænomener, der udspiller sig i såvel det enkelte menneske som i grupper. Han optræder respektfuldt overfor andre, som føler sig set, mødt og hørt.

Jesper er et begavet, talentfuldt og imødekommende menneske med humoristisk sans, begejstring samt evne til selvkritik".