Fra politibetjent til konfliktmægler

Jeg har beskæftiget mig med konflikter det meste af mit arbejdsliv.


Først har jeg gennem tolv år som politibetjent været kastet ud i vidtfavnende situationer med mennesker i konflikt og personlig krise. Senere har jeg arbejdet fire år på et kvindekrisecenter, hvor jeg har været optaget af at dæmpe konfliktniveauet i stridigheder med vold, og siden januar 2020 har jeg tilbudt mægling i familiekonflikter gennem KFUM´s sociale arbejde.

Mægling, psykologi & fredsforskning

Jeg er uddannet konfliktmægler ved Center for konfliktløsning, hvor jeg også har gennemført specialiserede forløb i konfliktvejledning og mægling i grupper og organisationer.


Siden 2017 har jeg studeret psykologi ved Aalborg og Københavns universiteter og har indtil nu har gennemført 165 ECTS af et efteruddannelsesforløb på bachelor- og kandidatniveau. Udover grundfag som eksempelvis personlighedspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi og biologisk psykologi har jeg valgt at fordybe mig i bl.a. supervision, psykologiformidling samt arbejds- og organisationspsykologi med videregående anvendt teori og metode.


Endelig har jeg en kandidatuddannelse (Cand.soc.) i international sikkerhed og folkeret fra Syddansk universitet med specialisering i fredsforskning og menneskerettigheder.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes