Konfliktmægling

Konfliktmægling er dybest set en dialog mellem to eller flere parter i en konflikt.

Som mægler er jeg upartisk, og det er min rolle at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor parterne får mulighed for at sætte ord på - og lytte til - hvordan de hver især oplever konflikten og er blevet ramt af den. Den første halvdel af mæglingen er tilbageskuende og kaldes ”dialogfasen”. Herefter fortsætter vi med en brainstorm om fremadrettede løsningsmuligheder og til sidst en aftalefase.

Et mæglingsforløb indledes typisk med en eller to individuelle afklarende samtaler med hver part. Herefter gennemføres én til tre mæglingsmøder, hver af tre timers varighed og med indlagte pauser undervejs.

Mæglingens faser

 • Fase 1

  Mæglerens åbning

 • Fase 2

  Dialogfase

 • Fase 3

  Ny dagsorden – fokus på fremtiden

 • Fase 4

  Brainstorm om løsningsmuligheder

 • Fase 5

  Parterne forhandler om løsninger

 • Fase 6

  Aftalefase