Konflikthåndtering

Konflikthåndtering og konfliktmægling

- på arbejdspladsen - i familie & parforhold - & i organisationer, der arbejder med mennesker i udsatte livssituationer

Konflikter er helt naturlige. Man kan sige, at de er et livsvilkår, som ingen af os kan sige os helt fri fra. Men hvis de får lov til at eskalere og blive langvarige og personlige, kan de få alvorlige personlige konsekvenser for de involverede, ligesom de kan være ødelæggende for arbejdsmiljøet og hæmme produktiviteten.

”Den gode nyhed er, at konflikter ofte kan vendes til noget positivt – vel og mærke, hvis I formår at ´gå ind i konflikten´ og undersøge den nærmere”

Konfliktmægling for parforhold, familier eller organisationer

Et mæglingsforløb starter med ”afklarende samtaler”, hvor parterne hver især mødes alene med mig som mægler. Formålet er at give den enkelte mulighed for at sætte ord på og undersøge konflikten i et trygt og fortroligt rum.

Hvis parterne er indstillet på det, kan en egentlig mæglingsproces gå i gang, hvor vi mødes 1 – 3 gange.

Mægling handler dybest set om at skabe en dialog mellem parterne, hvor de hver især kan give udtryk for deres oplevelser og ikke mindst lytte til modpartens perspektiver. Det er bestemt ikke let midt i en højspændt konflikt at ”gå over broen” og sætte sig i den andens sted – og derfor lægger jeg stor vægt på at tage tempoet ud af samtalen og i det hele taget give plads til både stærke følelser og til at sunde sig og tænke sig om.

Ofte sker der på et tidspunkt en form for gennembrud, hvor parterne begynder at kunne se sagen fra flere sider. På det tidspunkt går processen fra den bagudrettede dialogfase til fremadrettet konfliktløsning gennem brainstorm, forhandling og en aftalefase. Og i de tilfælde hvor ”gennembruddet” ikke sker, så kan en aftale om fremadrettede ”spilleregler” alligevel have stor værdi for både parterne og deres omgivelser.

Mæglingsforløbet afsluttes typisk med at jeg mødes med rekvirenten, som tit er parternes chef. Her drøftes indholdet af mæglingen ikke, for den proces er fortrolig. Men jeg kan rådgive om, hvad lederen kan gøre for at forebygge og håndtere spændinger i fremtiden.

«Konfliktmægling og konflikthåndtering handler dybest set om «at gå på opdagelse i konflikten»

Kursus i konflikthåndtering

Har I brug for ny viden eller inspiration om konfliktløsning eller om, hvordan I kan forebygge konflikter og fremme det gode arbejdsmiljø med høj social kapital?

Jeg tilbyder både kurser, temadage, oplæg og konfliktfaglig coaching, som selvfølgelig bliver tilrettelagt efter jeres behov.

Eksempler på forløb:

  • En temadag eller kursus om, hvorfor konflikter opstår, og hvordan vi kan forebygge og håndtere dem konstruktivt
  • En ”mini-konfliktvejlederuddannelse”, hvor du og dine kollegaer får undervisning og træning i samtaleteknik og konfliktfaglige værktøjer, der klæder jer på til at tage ”konfliktvejleder-kasketten” på og støtte hinanden i konstruktiv konfliktløsning.
  • En workshop om hvordan I kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på begrebet ”social kapital” og ”de tre diamanter”: Tillid, retfærdighedsfølelse og samarbejdsevne

Har I brug for et kursus eller støtte til konfliktløsning?

Ring allerede i dag og lad os tage en snak om mulighederne for et kursus eller hjælp til konflikthåndtering.

Jeg har gode faciliteter og mødelokaler her hos mig i Odense C., og jeg kommer selvfølgelig også gerne ud til jer.

Ring til mig på telefonnummer 93 84 24 79 eller send mig en mail på kontakt@jesperborg.dk.