Hvorfor opstår konflikter på arbejdspladsen – & hvordan kan vi løse dem?

Få et inspirationsoplæg eller hold en workshop eller teambuilding om nogle af de mulige årsager til at konflikter på arbejdspladsen opstår.

Vi ser nærmere på mulige årsager på medarbejderniveau, mellem parterne – men også på kollegaernes rolle. For kollegaerne er sjældent bare udenforstående ”vidner” eller ”tilskuere” til en konflikt og kan spille forskellige aktive, passive, konstruktive og negative roller.

Og så kaster vi også et lys på de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som konflikterne udvikler sig i. Hvilke faktorer kan have betydning, når konflikten eskalerer og bliver langvarig og personlig?

Med afsæt i de mulige årsager, ser vi naturligvis også på, hvordan konflikter kan forebygges og håndteres konstruktivt.

"Min formidling har
rod i både klassisk & nyere psykologisk forskning.
Jeg bygger med andre ord på et veldokumenteret,
videnskabeligt grundlag, især fra arbejds- &
organisationspsykologien og blandt andet fra litteraturen
om aggression & mobning”