Afklarende samtaleforløb

Individuelle samtaleforløb består typisk af én til to afklarende samtaler á to timer med parterne i en konflikt. Formålet er at undersøge konflikten fra forskellige vinkler og at tale om mulige løsninger. Der er tale om 1:1 samtaler, som er fortrolige og selvfølgelig frivillige.

Individuelle samtaler kan være relevante, hvis den ene eller flere parter ikke ønsker – eller ikke føler sig klar – til at møde modparten. Nogle gange bliver de afsættet for et egentligt mæglingsforløb.